Jessica Tokaya, marketing & communicatie adviseur en coördinator Expertpanel, blogt regelmatig over de thema’s binnen het Expertpanel. Dit keer blikt ze terug op de hoogtepunten van 2016-2017.

Terugblik Expertpanel 2017

Tijdens de laatste Expertpanelbijeenkomst van 2017 stond ik samen met de ouders van het expertpanel stil bij de resultaten van onze bijeenkomsten. We zijn inmiddels twee jaar verder en nog steeds ben ik trots op deze ouders, die zich keer op keer inzetten. Ze komen nog steeds vol enthousiasme naar de bijeenkomsten en dragen hun waardevolle steentje bij. Niet alleen geven ze hun visie en input tijdens de afgelopen avonden, ik kan ze ook inzetten als ervaringsdeskundigen bij diverse bijeenkomsten. En niet alleen ik ben tevreden. Ook de organiserende partijen, zoals gemeenten, ministerie, stichting jeugdteams, NPO spreken hun waardering uit naar deze ouders die zich zo kwetsbaar en open durven op te stellen. Ik ben trots op de ouders van het Expertpanel en ik hoop met hen op een mooi, nieuw, inspirerend jaar en met hen wederom een bijdrage te leveren aan diverse thema’s rondom Jeugdzorg en Speciaal onderwijs!

Opbrengsten Expertpanel 2017

Als ik terugkijk naar de tastbare opbrengsten van de afgelopen periode, vind ik onderstaande items toch wel de hoogtepunten:

• Inzicht in de leefwereld van gezinnen door een mindmap/illustratie in MagGezien 2016.
• Inzet van ervaringsdeskundigen bij diverse bijeenkomsten met wethouders, beleidsmakers, ministerie en collega professionals.
• Onderzoek ZonMW waar het expertpanel heeft deelgenomen aan een onderzoek met als resultaat een gedegen rapport ten aanzien van voorkoming van kindermishandeling
Radio 1 waarbij twee Expertpanelouders samen met iHUB  bestuurder Hans du Prie hun verhaal en ervaring met veranderingen in de jeugdzorg deelden.
• De training Persoonlijk Meesterschap, die eraan bijdraagt dat ouders mondiger worden en volwaardigere gesprekspartners zijn.
• Customer Journey (klantenreis) waarin de ouders werd gevraagd waar ze tegenaan lopen als ze te maken hebben met jeugdzorg en speciaal onderwijs. Deze resultaten worden gebruikt om communicatie rondom zorg en onderwijs beter af te stemmen op ouders.
• Sub panels, mede dankzij de input van het Expertpanel zijn er in 2017 afgeleide panels opgericht, zoals pleegouderpanel, 18- panel. Pleegouder als buddy-bijeenkomst.
• Meer betrokkenheid van het Bestuur en MT door o.a. afwisselende aanwezigheid van MT-leden bij de Expertpanelbijeenkomsten en de bijdrage van ouders aan verschillende projecten.
• ‘Komkommertijd’ iHUB ontwikkelplein, waarbij het doel was om andere ouders te voorzien van tips door het delen van hun eigen verhaal op social media en hen in gesprek te laten gaan met ouders van het Expertpanel op de iHUB community.
• Aanscherping van de website van Horizon door bijvoorbeeld minder gebruik van vakjargon maar het gebruiken van meer begrijpbare taal.
• Integrale zorg en onderwijs, waarbij ouders concreet hebben meegedacht met het op maat gemaakte programma Zorg en Onderwijs op het Bergse Bos en er is zelfs al een aparte groep hiervoor opgericht.

Kortom: genoeg leuke resultaten die vervolg krijgen in 2018 en ik ben ervan overtuigd dat we, samen met de ouders van het Expertpanel, dit jaar ook nog meer leuke projecten op kunnen pakken!

Beleidsmedewerker of wethouder, ga in gesprek!

Bent u beleidsmedewerker, wethouder, lid van een wijkteam of werkt u binnen de branches jeugdhulp of onderwijs? En wilt u het gesprek aangaan met ons expertpanel? Neem dan contact op met Jessica Tokaya: Jessica.Tokaya@horizon.eu of via: 0643726582.

Klik hier voor meer informatie over het expertpanel, de leden en de reden waarom wij het expertpanel zijn gestart.

Data in 2018 (van 18.30 tot 20.30 h):

1. Dinsdag 23 januari:
2. Donderdag 15 maart
3. Donderdag 26 april
4. Dinsdag 5 juni
5. Donderdag 12 juli
6. Dinsdag 4 september
7. Donderdag 18 oktober
8. Dinsdag 11 december

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *