Jessica Tokaya coördinator Expertpanel blogt regelmatig over de thema’s binnen het Expertpanel. Dit keer gaat het over; staat de klacht of de klager centraal?

Het expertpanel

Tijdens de laatste bijeenkomst van het expertpanel hebben we  een verdieping gemaakt op het thema van de vorige bijeenkomst; staat de klacht of klager centraal? Meer lezen over Klachten en wat daar zoal bij komt kijken op iHUB.

Deze avond was het doel met het expertpanel te komen tot een nieuwe methodiek met concrete stappen hoe we een meldpunt en een mediationproces vorm kunnen geven. We moeten voorkomen dat we ideeën opperen en vervolgens er niets mee doen. Nee,  laten we nu proberen om iets tastbaars voor elkaar te krijgen wat iets positiefs oplevert.

Bijdrage ouders

Ouders gingen met elkaar aan de slag om diverse scenario’s te bedenken voor de 2 richtingen:

  1. bijdrage aan deskundigheidsbevordering;
  2. meldpunt/bemiddeling.

Er was genoeg inspiratie en energie ons te voorzien van tips en actiepunten. Een aantal tips waar we op korte termijn mee aan de slag kunnen:

  1. opzet van een mini-expertpanel en/of subpanels;
  2. cursus/training voor ouders;
  3. inzet ouder bij teamoverleg;
  4. ouders verzorgen aanbod in inwerkprogramma nieuwe medewerkers;
  5. opfrisbijeenkomst bestaande teams, databank met ervaringsdeskundigen.

Begrijpen en begrepen worden

De dingen die de ouders noemen zijn zo voor de hand liggend, alleen in de praktijk wordt helaas anders gehandeld met betrekking tot communicatie en bejegening. Als ouders van het expertpanel een rol kunnen vervullen in bepaalde overleggen, iemand die als ervaringsdeskundige weet wat andere ouders doormaken, kan dat helpen om verder te komen. Het gaat erom dat de ouder begrijpt waar het om gaat maar ook dat hij of zij begrepen wordt.

Verkennen

Met de opbrengsten van de ouders gaan we aan de slag. We zijn aan het verkennen welke tips op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en welke tips nadere uitwerking behoeven.  We gaan in gesprek met een aantal collega’s om de voorstellen te bespreken en hebben er vertrouwen in dat er binnenkort iets moois kan worden opgezet t.a.v. de behandeling van onvrede en klachten.

Beleidsmedewerker of wethouder, ga in gesprek

Bent u beleidsmedewerker, wethouder, lid van een wijkteam of werkt u binnen de branches jeugdhulp en/of onderwijs en wilt u het gesprek aangaan met ons expertpanel, dan kunt u contact met Jessica Tokaya: Jessica.Tokaya@horizon.eu  opnemen.

Kijk voor meer informatie over het expertpanel, de leden en de reden waarom wij het expertpanel zijn gestart.

Voor 2017 staan de volgende bijeenkomsten gepland:

31 augustus
10 oktober
7 december

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *