De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op deze site worden als service aangeboden.

Aansprakelijkheid

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de internetpagina’s van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze internetpagina’s benaderbaar zijn.

Gebruik van afbeeldingen en informatie

Gebruikte beeldmerken, logo’s en teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is daarom niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Contact

Voor vragen over de website of het melden van onjuistheden kunt u contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communicatie. Ook suggesties en verbeteringen kunt u zo aan ons kenbaar maken.