Aanmelden en verwijzen bij Horizon

Aanmelden met TLV

Heeft de school waar uw kind zit een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband en zoekt u een plaats voor uw zoon of dochter op het speciaal onderwijs van Horizon? Dan kunt u uw kind schriftelijk bij onze school aanmelden of bij de Horizon Service Balie (de voordeur voor de scholen van Horizon). Plaatsing geschiedt onder voorbehoud van verkrijgen TLV.

Aanmelden zonder TLV

Zit uw kind (nog) niet op school, maar bent u van mening dat speciaal onderwijs nodig is en wilt u uw kind aanmelden voor een Horizon school, dan kunt u contact opnemen met de school van uw voorkeur of met de Horizon Service Balie (de voordeur voor de scholen van Horizon). Wij helpen u graag verder bij het zoeken naar een passende onderwijsplek.

Wat moet u doen voor de aanmelding

 • Het aanmeldformulier treft u rechts op deze pagina aan. Dit aanmeldformulier stuurt u, volledig ingevuld en ondertekend naar de Horizon Service Balie (servicebalie@horizon.eu). Indien u beschikt over de gevraagde bijlagen, dan stuurt u deze digitaal mee. Indien uw kind reeds een school bezoekt, dan dient de school van herkomst alle gevraagde documenten digitaal bij ons aan te leveren via beveiligde overdracht (waar mogelijk via Onderwijs Transparant).
 • Plaatsing kan uitsluitend geschieden indien de leerling een geldige toelaatbaarheidsverklaring heeft:
  • Voor leerlingen die reeds ingeschreven staan bij een school, vraagt de school van herkomst de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.
  • Voor leerlingen die nog niet ingeschreven staan bij een school en voor leerlingen die overstappen van basisonderwijs (BAO/SBO/SO) naar Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), vragen wij de toelaatbaarheidsverklaring aan.
 • Het aanmeldformulier incl. de bijbehorende dossierstukken worden gecontroleerd op volledigheid. Indien er zaken ontbreken of aanvullende informatie nodig is, dan ontvangt u daarvan schriftelijk bericht. Zodra het dossier volledig is, ontvangt u eveneens een bevestiging. Vanaf deze datum (dossier compleet) geldt de wettelijke beoordelingstermijn van 6-10 weken (excl. schoolvakanties), waarin onderzocht wordt of de beoogde schoollocatie uw kind een passende onderwijsplek kan bieden én of er plek is in het betreffende leerjaar.
 • Indien de school aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind kan voldoen en er een plek beschikbaar is, dan sturen wij u een plaatsingsbrief. De schoolleider neemt vervolgens contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de startdatum op school afgesproken.
 • Indien de school waarvoor uw kind is aangemeld niet de meest passende school is, dan nemen wij contact met u op voor nadere toelichting en advies. Wij sturen u dan ook een schriftelijke afwijsbrief.
 • Indien de school aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind kan voldoen, maar er nog geen plek beschikbaar is, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Periodiek organiseren wij een plaatsingsoverleg, waarin steeds opnieuw wordt bekeken of er inmiddels een plaats is vrijgekomen of welke andere mogelijkheden er zijn voor uw kind. Na afloop van elk plaatsingsoverleg ontvangt u schriftelijk bericht met de stand van zaken rondom de aanmelding.
 • Indien wij meer aanmeldingen ontvangen dan er plaatsen beschikbaar zijn, dan houden wij rekening met factoren als: datum van aanmelding (dossier compleet), interne leerlingen, thuiszitters en thuisnabij onderwijs.

Uiterste aanmelddata per nieuw schooljaar (2019/2020)

voor schoolverlaters:
Het aanmelden van schoolverlaters groep 8 voor het 1e leerjaar VSO is mogelijk vanaf 1 januari 2019. De aanmeldperiode loopt tot en met vrijdag 15 maart 2019.

voor alle andere leerlingen:
Alle aanmeldingen (anders dan schoolverlaters), die wij hebben ontvangen voor vrijdag 10 mei 2019, worden in behandeling genomen, waarbij ouders en betrokken onderwijspartijen vóór de zomervakantie 2019 schriftelijk bericht ontvangen of de leerling wel of niet geplaatst kan worden.

Contactgegevens van Horizon

Horizon Service Balie
Postbus 37056
3005 LB  Rotterdam
Tel: 088 – 996 110 00
e-mail: servicebalie@horizon.eu

N.B. voor het aanmelden van leerlingen voor schoollocaties buiten Rotterdam kunt u direct contact opnemen met de betreffende Horizon school.