Heeft u klachten over onze zorg of ons onderwijs? Wij zullen er alles aan doen om samen tot een goede oplossing te komen voor de klacht die u heeft. Dat begint voor ons bij het bespreekbaar maken ervan.

Bespreek deze klachten dan met de locatiemanager van de afdeling waar uw kind geplaatst is. Naam en telefoonnummer kunt u opvragen bij de receptie van ons centraal bureau: 010-2854729 of centraalbureau@horizon.eu

Als u met de manager niet tot een bevredigende oplossing komt, dan kunt u een gesprek aanvragen met de directie van Horizon, eveneens bij de receptie van het centraal bureau. U kunt uw klacht ook voorleggen aan een externe klachtencommissie.

Jongeren die zijn opgenomen in een van onze JeugdzorgPlus locaties hebben een beroepsmogelijkheid bij het RSJ als zij het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie.

Klachtenregelingen

Lees hier de Klachtenregeling zorg. (Ingangsdatum: 1 juli 2019)
Lees hier het Reglement klachtencommissie voor jeugdigen – gesloten jeugdzorg, locaties Midgaard, Hestia en ’t Anker.
Lees hier de Klachtenregeling onderwijs
Lees hier de Tips en Handvatten bij het indienen van een klacht.

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Daarnaast is er een vertrouwenspersoon van het AKJ waar u en uw kind terecht kunnen voor klachten of vragen. Deze persoon is niet in dienst van Horizon, en dus onafhankelijk.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?  

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Downloads

Download hier de folder AKJ voor jongeren
Download hier de folder AKJ voor ouders/verzorgers/pleegouders

De figuur hieronder licht meer toe:

Verslag